Sasha Knezevic by Lawrence James-Thomas

By  |  Comments

Magazine: Attitude
Model: Sasha Knezevic
Editorial: The Fabulous Baker Boy
Photography by Lawrence James-Thomas
Website: www.attitude.co.uk
Top model Sasha Knezevic is The Fabulous Baker boy for British Attitude magazine. More images under the cut:
——————————-
Magazin: Attitude
Model: Saša Knežević
Editorial: The Fabulous Baker Boy
Fotografija: Lawrence James-Thomas
Website: www.attitude.co.uk
Top model Saša Knežević je The Fabulous Baker boy u Britanskom Attitude magazinu. Više slika ispod:

admin

admin